fbpx

สถาบันกายจิต
ศูนย์รวมหลักสูตรฝึกอบรม

แบ่งปันความรู้ : 

แบ่งปันความรู้ : 

อันตรายจากภาวะ Burnout

อันตรายจากภาวะ Burnout 

อันตรายจากภาวะ Burnout กลุ่มอาการ Burnout เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมสมัยใหม่ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ทำงานหลายชั่วโมง มีความต้องการงานสูง และประสบกับความเครียดอย่างมาก
Burnout syndrome คือสภาวะ ของความอ่อนล้า ทางอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเกิดจากการเผชิญกับความเครียด ในที่ทำงานเป็นเวลานาน

ผู้ที่เป็นโรค Burnout Syndrome มักจะรู้สึกหนักใจ รู้สึกถึงความสำเร็จลดลง และมีส่วนร่วมในงานน้อยลง
นอกจากนี้ ยังอาจพบ อาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และนอนหลับไม่สนิท ในกรณีที่รุนแรง ความเหนื่อยหน่าย อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และ ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย

Burnout syndrome คือสภาวะขอ ความอ่อนล้า ทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งเกิดจาก ความเครียดระยะยาวในที่ทำงาน มีลักษณะเฉพาะ คือ ความรู้สึกแตกแยก ไม่ชอบเข้าสังคม และ ความรู้สึกว่า ความสำเร็จของตนเองนั้นลดลง อาการ อาจรวมถึง ความเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจ ยากที่จะมีสมาธิ และหงุดหงิดง่าย

Burnout

สาเหตุของอาการ Burnout นั้นซับซ้อน และ อาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ชั่วโมงที่ยาวนาน การขาดการควบคุมงานของตนเอง และภาระงานที่มากเกินไป ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การไม่สามารถจัดการความเครียด ความสมดุลในชีวิตการทำงานและการขาดการสนับสนุนทางสังคม

เพื่อป้องกันอาการ Burnout สิ่งสำคัญ คือ ต้องระบุต้นตอของความเครียด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตส่วนตัว สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม ในการทำงาน และ ที่อยู่อาศัย เช่น การลดภาระงาน และปรับปรุงความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำงาน สร้างองค์กรที่เป็น Happy and Smile workplace รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเอง เช่น การออกกำลังกาย การทำสมาธิ และการใช้เวลากับคนที่คุณรัก

หากคุณกำลังประสบกับอาการของโรคเหนื่อยหน่าย สิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งอาจรวมถึงการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการกับความเครียด และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การนอนหลับให้เพียงพอ และการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความยืดหยุ่นของคุณ

Burnout

โดยสรุป Burnout Syndrome เป็นปัญหาร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต และร่างกายของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก การทำความเข้าใจสาเหตุของมัน และดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันและรักษา เราสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของเราและมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้นได้

ต้องการให้กายจิตอบรม วิธีการจัดการภาวะ Burnout ในองค์กร ติดต่อได้ที่ Line OA: @guyjit หรือ โทร 02-116-4542